Ventilation

Det finns många användningsområden för ett ventilationssystem, allt från ett litet växthus hemma i trädgården till stora industrifastigheter.

På platser där det är extra viktigt att hålla vissa värden på en fast nivå via ett ventilationssystem måste man hitta en säker och kostnadseffektiv lösning för att styra ventilationen. Med hjälp av ett styrsystem kan man göra detta, och man kan dessutom lita på att det fungerar. Det kan exempelvis vara så att man behöver hålla koldioxid och/eller luftfuktighet på vissa nivåer. Styrsystemet styr sedan ventilationen som reglerar dessa värden.

<<< Tillbaka

Mer information

www.tekniskabyran.se Tekniska Byrån hjälper dig genom hela projektet. Erbjuder även information om smarta system.
KNX KNX - Världens första standard för styrning i fastigheter.
www.ihc.se Intelligent House Control - system för styrning i villor.
   
   

 

2020-08-12