Mätvärdesöverföring

Med ett smart styrsystem i fastigheten kan man enkelt få ut olika mätvärden för exempelvis förbrukning, status eller temperatur. Dessa värden går sedan att visa upp på ett antal sätt. Du kanske vill visa upp rumstemperaturen på en display i samma rum, se elförbrukningen för en viss maskin eller förbrukare, eller se hur mycket vatten som går åt? Möjligheterna är många.

Med hjälp av en nätverksenhet kan man få ut värden från styrsystemet som man sedan kan skicka vidare till en dator för att lagra.

I och med att man får en bra värdeskontroll kan man sedan sänka för höga förbrukningar vilket leder till att kostnaderna sänks.

<<< Tillbaka

Mer information

www.tekniskabyran.se Tekniska Byrån hjälper dig genom hela projektet. Erbjuder även information om smarta system.
KNX KNX - Världens första standard för styrning i fastigheter.
www.ihc.se Intelligent House Control - system för styrning i villor.
   
   

 

2020-08-12