Manöver - Larm

Med ett styrsystem finns många bra användningsområden, ett av dessa är larm. Genom att inkludera larm i ett styrsystem kan man få ett mångsidigt och enkelt system samt ökad säkerhet och driftsäkerhet.

Exempel:
Genom att integrera ventilationssystemet till ett styrsystem kan man, om fel uppstår, få indikationer genom att en text visas på en datorskärm eller att en lampa blinkar.

Exempel:
Genom att integrera en UPS till det smarta styrsystemet kan, om ett avbrott skulle inträffa, systemet skicka ett sms till valt nummer.

<<< Tillbaka

Mer information

www.tekniskabyran.se Tekniska Byrån hjälper dig genom hela projektet. Erbjuder även information om smarta system.
KNX KNX - Världens första standard för styrning i fastigheter.
www.ihc.se Intelligent House Control - system för styrning i villor.
   
   

 

2020-08-12