KNX - Senaste nytthttp://www.smartavillor.se/knxDe senaste nyheterna, KNX - Senaste nyttSun, 3 Dec 2023 02:00:00 +0100http://www.smartavillor.se/knxsvhttp://www.smartavillor.se/knxhttp://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/bildarkiv/trilogo32.jpgKNX - Senaste nytt120400Sun, 3 Dec 2023 02:00:00 +0100Copyright tekniskabyran.se. All Rights Reserved.info@tekniskabyran.se (Tekniska Byr�n)http://www.smartavillor.se/knx/1Europeisk marknadsstudie – Smarta husKNX är det populäraste styrsystemet på den Europeiska marknaden och har mer än 70% av det totala marknadsvärdet. ...http://www.smartavillor.seFri, 9 Nov 2012 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

KNX är det populäraste styrsystemet på den Europeiska marknaden och har mer än 70% av det totala marknadsvärdet.


BSRIA är glada att få presentera resultaten av sin marknadsundersökning av Smarta Hus på den europeiska marknaden. Marknadsundersökningen är baserad på 6 djupgående rapporter från olika länder och olika marknader. De länder som dessa rapporter baseras på är från Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Norge. Det är första gången som en sådan komplett analys över marknaden gjorts.

Smarta hus brukar förknippas som en ”high-end” lösning, men som växer nu i en imponerande takt, dock finns det fortfarande utrymme för tillväxt. Enligt BSRIA:s beräkningar uppgick marknadsvärdet till 600 miljoner euro vilket är ca 13% högre än föregående år. Tyskland har den största marknaden av smarta hem lösningar och står för 48%. Smarta hus marknaden är dock fortfarande koncentrerad till high-end segmentet och består av 2/3 av marknaden. Den näst största nischen är små och mediumstora företag så som kommersiella byggnader, hotell och resturanger som står för ungefär 20% av marknaden. Prisvärda system för villor i småhussegmentet är dock inte så vanliga. Men tillverkare har nu börjat marknadsföra produkter för småhus. Dock är en framgång av Smarta hus inom småhussegmentet starkt beroende av hustillverkarna.

Tack vare flera stora tyska tillverkare och deras engagemang är KNX Association och KNX det populäraste styrsystemet på den europeiska marknaden. Detta bidrar i stor utsträckning till den expansionstakt som nu upplevs inom branschen.

Enligt BSRIA:s beräkningar under 2011 uppgår andelen KNX baserade lösningar till hela 70% av marknadsvärdet. Komfort och bekvämlighet kommer vara en viktig faktor där high-end och kommersiella byggnader fortfarande lär vara det stora segmentet för smarta styrsystem. Dock räknar man med att marknaden även för småhussegmentet kommer växa.

Källa: BSRIA (KNX Journal 2/2012)

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/2Mjukvaror uppdateradeNu har vi uppdaterat våra programvaror med mindre justeringar som: bättre kontroll och diagnostik av .NET-stöd, förbättrad visning av värden....http://www.tekniskabyran.se/system/webshop/webshop.asp?lang=SEMon, 8 Jun 2009 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Nu har vi uppdaterat våra programvaror med mindre justeringar som: bättre kontroll och diagnostik av .NET-stöd, förbättrad visning av värden.


Våra mjukvaru-produkter

KNX stöd för mControl – en add-in till mControl som möjliggör styrning och visualisering av KNX via Media Center för XP eller Vista
My House – kompakt och enkelt program som styr de vanligaste funktionerna i fastighetens KNX-system från Media Center för Vista (version för XP finns också)
MiniController – kompakt och smidigt program som styr de vanligaste funktionerna i fastighetens KNX-system
MiniLogger – kompakt och smidigt program som samlar in mätdata från fastighetens KNX-system
MiniMeter – kompakt och smidigt program som samlar in och visar mätdata från fastighetens energimätare för KNX
MiniAlarm – kompakt och smidigt program som visar och följer upp alarm från fastighetens KNX-system

Alla våra produkter kan laddas ner från vår webshop: http://www.tekniskabyran.se/system/webshop/webshop.asp?lang=SE


Dealer area

Nu kan du anmäla dig och konstnadsfritt bli dealer för våra produkter. Som dealer erhåller du bättre priser på våra produkter efter ditt första köp.

Vår dealer-area hittar du här: http://www.tekniskabyran.se/System/Dealer/Dealer_login.asp?lang=SE

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/3MiniAlarm - Hanterar dina alarmNu har vi släppt nästa produkt i vår mini-serie, MiniAlarm. MiniAlarm är ett kompakt och smidigt program för PC som enkelt visar, loggar och följer upp alarm från ditt KNX-system....http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/minialarm.aspTue, 12 May 2009 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Nu har vi släppt nästa produkt i vår mini-serie, MiniAlarm. MiniAlarm är ett kompakt och smidigt program för PC som enkelt visar, loggar och följer upp alarm från ditt KNX-system.


MiniAlarm hanterar 3 olika alarmklasser (A, B och C) där klass A har högst prioritet. Ljud och blinkande funktioner används för att påkalla uppmärksamhet.

Användaren kan själv, med det medföljande gränssnittet konfigurera sina alarm. Detta gör att MiniAlarm är mycket lätt att installera men även anpassningsbar.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/4MiniMeter - Ger koll på din energiförbrukningNu har vi släppt nästa produkt i vår mini-serie, MiniMeter. MiniMeter är ett kompakt och smidigt program för PC som enkelt samlar in mätdata och redovisar medelvärden från din energimätare i ditt KNX-system....http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/minimeter.aspTue, 3 Mar 2009 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Nu har vi släppt nästa produkt i vår mini-serie, MiniMeter. MiniMeter är ett kompakt och smidigt program för PC som enkelt samlar in mätdata och redovisar medelvärden från din energimätare i ditt KNX-system.


MiniMeter samlar data för mätarställning (energi) och momentan effekt och ger en tydlig och snabb bild över din energiförbrukning.

Användaren kan själv, med det medföljande gränssnittet konfigurera sina energimätare. Detta gör att MiniMeter är mycket lätt att installera men även anpassningsbar.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/5Utbildningar Online - Kursstart: ETS 3 ProjekteringNu startar onlineutbildningen ETS 3 Projektering. ETS 3 är programmeringsverktyget för KNX/EIB. Utbildningen drivs online på våra utbildningssidor vilket medför många fördelar:...http://www.smartavillor.se/knx/TrainingCenter/sidor/knx_etskurs.aspTue, 24 Feb 2009 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Nu startar onlineutbildningen ETS 3 Projektering. ETS 3 är programmeringsverktyget för KNX/EIB. Utbildningen drivs online på våra utbildningssidor vilket medför många fördelar:* Enkelt, studera när just du har tid och lust
* Ekonomiskt, låg kursavgift och minimalt arbetsbortfall
* Material, anpassat digitalt material som är lätt att hantera

Missa inte möjligheten, anmäl dig idag, till att hålla dig utbildad och ajour!

Utbildningen är riktad till Elinstallatörer/elektriker, Projektörer och Arkitekter och ger baskunskaper om ETS 3 Professional.

En fördel är om man har baskunskaper inom KNX inför denna kurs.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/6KNX är gröntMinskad energikonsumtion genom att använda hem och fastighetskontrollsystem Studier framtagna av KNX-organisationen visar hur nätverkande hem och fastighetskontroll baserat på KNX kan ge upp till 50% energibesparing. Klimatförändringar och slutförbrukning av naturtillgångar betyder att effektiv energianvändning är en social nyckelfråga. Med 40% av den totala energikonsumtionen representerar byggnader en betydande besparingspotential. KNX möter behoven för högsta klassens energiutförande för byggnadsautomation, vilket betyder att det är idealiskt lämpat för att uppfylla de åtstramade energikonsumtionskraven för byggnader. Genom intelligent styrning av fastighetssystemstekniken med KNX, kan energikonsumtionen i en byggnad halveras....http://www.smartafastigheter.se/knx/Thu, 25 Sep 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Minskad energikonsumtion genom att använda hem och fastighetskontrollsystem Studier framtagna av KNX-organisationen visar hur nätverkande hem och fastighetskontroll baserat på KNX kan ge upp till 50% energibesparing. Klimatförändringar och slutförbrukning av naturtillgångar betyder att effektiv energianvändning är en social nyckelfråga. Med 40% av den totala energikonsumtionen representerar byggnader en betydande besparingspotential. KNX möter behoven för högsta klassens energiutförande för byggnadsautomation, vilket betyder att det är idealiskt lämpat för att uppfylla de åtstramade energikonsumtionskraven för byggnader. Genom intelligent styrning av fastighetssystemstekniken med KNX, kan energikonsumtionen i en byggnad halveras.


Intelligent styrning av fastighetssystemen minskar energiförbrukning och de anknutna driftskostnaderna många gånger om - detta är resultatet uppnått av Institutet för byggnad och energisystem vid Biberach Vetenskapliga Universitet, Tyskland.

Detta från utförlig forskning om den potentiella energibesparing som kan uppnås genom att använda moderna elinstallationssystem såsom KNX.

Den summerar upp dess resultat enligt följande:

Särskilda automatiserade funktioner, vilka uppvisar en hög grad av energibesparingspotential genom att kombinera varierande individuella byten, kan idag endast uppnås genom användande av modern fastighetsssystemteknologi baserad på buss- och kommunikationssystem.

Ett annat forskningsprojekt, utfört vid Bremens Vetenskapliga Universitet, visar omfattningen med energibesparingsexempel för värmeenergi baserad på KNX-teknik.

Det nyligen uppförda Center för Information och medieteknologi (ZIMT) vid Bremens Vetenskapliga Universitet har uförts med KNX-styrning och utrustning för reglering av värme och belysning. Den insamlade datan har utvärderats, och jämförelser har gjorts mellan 'normal' drift och 'automatiskt' läge. Byggnaden har en specifik energikonsumtion på 60-75 kWh/m2. Två identiska klassrum var utvalda som testrum. En var utrustad med konventionell installation, och den andra med KNX-styrning.

Baserat på en fyrårig serie av mätningar, fann man att användning KNX-styring minskar energikonsumtionen med imponerande 50 %. Det är följaktligen klart att förbrukningen i fastighetsautomationssystem ger snabb vinst.

Bremens Vetenskapliga Universitet kalkylerade att, med en årlig energikonsumtion på 230.000 kWh för enbart belysning, skulle investeringen betala igen sig efter enbart ett år med KNX busstyrning. Slutligen är det inte bara byggnadsägarna och brukarna som drar nytta av den minskade energikonsumtionen, utan också klimatet.

Sammanfattat; KNX möjliggör följande energibesparingar:

- upp till 40 % med KNX solskyddsstyrning

- upp till 50 % med KNX rumsstyrning

- upp till 60 % med KNX belysningsstyrning

- upp till 60 % med KNX ventilationsstyrning

Pressmeddelande
KNX Association cvba • Bessenveldstraat 5 • B-1831 • Brussels-Diegem • Belgium Tel.: +32 (0) 2 775 85 90 • Fax: +32 (0) 2 675 50 28 VAT: BE 0441 460 064 info@knx.org • www.knx.org

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/7KNX-Certifiera dig i höstStarta hösten med att skaffa dig ett KNX-certifikat!...http://www.tekniskabyran.se/knx/TrainingCenter/Thu, 3 Jul 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Starta hösten med att skaffa dig ett KNX-certifikat!


Vi ger dig en bra utbildning i en trivsam och personlig miljö! Vi undervisar i mindre grupper för att ge dig bästa utbildningskvalitet.

Utbildningarna ges närmast följande datum: 25-29 Augusti och 20-24 Oktober.

Anmäl dig till Tekniska Byrån tel. 0383-4649 00 eller direkt via Internet www.tekniskabyran.se/knx/TrainingCenter/

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/8KNX-Certifiera er med våra förmånliga erbjudandenAnmäl dig nu till sommarens och höstens utbildningar för KNX Baskurs som ger dig KNX-certifikat. Utbildningarna ges följande datum: 23-27 Juni, 25-29 Augusti och 20-24 Oktober. ...http://www.tekniskabyran.se/knx/TrainingCenter/sidor/knx_baskurs.asp Sun, 4 May 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Anmäl dig nu till sommarens och höstens utbildningar för KNX Baskurs som ger dig KNX-certifikat. Utbildningarna ges följande datum: 23-27 Juni, 25-29 Augusti och 20-24 Oktober.


Vi erbjuder även förmånliga rabatterade priser med utbildningsavtal. I utbildningsavtalet ingår exempelvis support och löpande fortbildning. Supporten ger dig hjälp för att pålitligt, smidigt och enkelt komma igång och få en pålitlig hjälp i arbetet. Anmäl dig till Tekniska Byrån tel. 0383-4649 00 eller direkt via Internet

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/9KNX Utbildning -- Utbilda 3 och betala för 2Nu kan du beställa en utbildning till dig och din kollega och samtidigt ta med en tredje på köpet. ...http://www.tekniskabyran.se/knx/TrainingCenter/sidor/knx_baskurs.asp Sun, 4 May 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Nu kan du beställa en utbildning till dig och din kollega och samtidigt ta med en tredje på köpet.


Mer info: Tekniska Byrån tel. 0383-4649 00 eller direkt på Internet

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/10My House™ V 2.0 för Windows XP ® Media Center EditionVia My House™ för Windows XP Media Center Edition som är anpassat för fastighetsstyrning kontrollerar och styr man smidigt de allra vanligaste funktionerna i smarta fastigheter. ...http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/mediacenter.aspMon, 14 Apr 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Via My House™ för Windows XP Media Center Edition som är anpassat för fastighetsstyrning kontrollerar och styr man smidigt de allra vanligaste funktionerna i smarta fastigheter.


My House™ för Windows Media Center Edition anpassat för fastighetsstyrning blir också ett enkelt och smidigt komplement till det smarta styrsystemet i övrigt som samtidigt också höjer funktionaliteten.

I version 2.0 finns även stöd för musikstyrning med play/stop, steg, volym, och titel- samt albuminformation.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/11Generation KNX på light+building 2008KNX bevisar än en gång sin ledande position som den enda världsvida öppna standarden för hem- och fastighetsautomation (ISO/IEC 14543) och ställer ut på light+building (06-11.04.08) i Frankfurt under mottot: ...http://www.smartavillor.se/knxFri, 14 Mar 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

KNX bevisar än en gång sin ledande position som den enda världsvida öppna standarden för hem- och fastighetsautomation (ISO/IEC 14543) och ställer ut på light+building (06-11.04.08) i Frankfurt under mottot:


”Vi styr klimatförändringen”. KNX har fyra utställningsmontrar på light+building. Över 100 medlemsfirmor visar sin senaste nya KNX-utveckling i sina egna montrar. Priset KNX Award utdelas den 08.04.08 klockan 11:00.

Pressmeddelande
KNX Association cvba • Bessenveldstraat 5 • B-1831 • Brussels-Diegem • Belgium Tel.: +32 (0) 2 775 85 90 • Fax: +32 (0) 2 675 50 28 VAT: BE 0441 460 064 info@knx.org • www.knx.org

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/12Nya tillämpningar, nya överföringsmedier och ny ETS (L+B KNX, 8.0 F98)KNX presenterar sig i hall 8 med nya tillämpningar:(energieffektivitet, Audio/Video, smart mätaravläsning), nya överföringsmedier (IP/Ethernet) och en ny version av ETS (3.0f). Medlemmar av KNX-userclub ställer ut intressanta och användbara KNX-tillämpningar inom områdena energieffektivitet, multimedia, smart mätaravläsning, Audio/Video, säkerhet, fjärrövervakning, etc. ...http://www.smartafastigheter.se/knx/Sidor/KNX-resale.aspFri, 14 Mar 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

KNX presenterar sig i hall 8 med nya tillämpningar:(energieffektivitet, Audio/Video, smart mätaravläsning), nya överföringsmedier (IP/Ethernet) och en ny version av ETS (3.0f). Medlemmar av KNX-userclub ställer ut intressanta och användbara KNX-tillämpningar inom områdena energieffektivitet, multimedia, smart mätaravläsning, Audio/Video, säkerhet, fjärrövervakning, etc.


Till de aktuella KNX-kommunikationsmedierna (TP, RF, PL) presenteras det nya KNX-överföringsmediet KNX-IP för första gången. Protokollet KNX-IP förbinder fördelarna med Internet med KNX-fördelarna och öppnar nya tillämpningsområden för KNX-installatören. Den konsekventa IP-integrationen är fokusen i den nya versionen av ETS, 3.0f. Vid skapandet av 3.0f togs hänsyn till att KNX allt oftare kombineras med kommunikation via Ethernet och Internet.

Pressmeddelande
KNX Association cvba • Bessenveldstraat 5 • B-1831 • Brussels-Diegem • Belgium Tel.: +32 (0) 2 775 85 90 • Fax: +32 (0) 2 675 50 28 VAT: BE 0441 460 064 info@knx.org • www.knx.org

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/13Aktuella intelligenta hus baserat på KNX (ZVEH, 9.0 C70)Specialutställningen ”aktuella intelligenta hus” är gjord av fackmän för fackmän. En modell av ett 160 m² stort privat hus visar, i åtta olika rum, rumsteknik som i praktiken bevisat sig fungera. Denna modell byggd i skala 1:1 gör det lätt att förstå allt vad som verkligen är möjligt med fastighetsautomation. ...http://www.knx.org/lb-2008Fri, 14 Mar 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Specialutställningen ”aktuella intelligenta hus” är gjord av fackmän för fackmän. En modell av ett 160 m² stort privat hus visar, i åtta olika rum, rumsteknik som i praktiken bevisat sig fungera. Denna modell byggd i skala 1:1 gör det lätt att förstå allt vad som verkligen är möjligt med fastighetsautomation.


Alla anslutna komponenter, från olika tillverkare, som är baserade på KNX är i drift under mässan. Anslutandet av och det intelligenta samarbetet mellan de enskilda komponenterna i systemet ger energieffektivitet.

Pressmeddelande
KNX Association cvba • Bessenveldstraat 5 • B-1831 • Brussels-Diegem • Belgium Tel.: +32 (0) 2 775 85 90 • Fax: +32 (0) 2 675 50 28 VAT: BE 0441 460 064 info@knx.org • www.knx.org

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/14Den unga generationen av elektrotekniker söker sin europamästareFör tionde gången deltar elektrobranschens Young Electricians C.Y.E. i tävlingen European Competition of För första gången spelar KNX-teknologin en stor roll: ...http://www.cye2008.comFri, 14 Mar 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

För tionde gången deltar elektrobranschens Young Electricians C.Y.E. i tävlingen European Competition of För första gången spelar KNX-teknologin en stor roll:


De praktiska övningarna innehåller uppgifter från KNX-området, varje deltagare bör väl kunna hantera ETS 3. KNX, den världsvida buss-standarden, utgör en optimal teknologi-plattform i den internationella yrkestävlingen. Den europeiska organisationen för elektronikbranschen AIE Association européene des entreprises de l'installa tion électrique) har sett den allmänna trenden inom elektronikbranschen och beslutat att alla framtida tävlingar skall baseras på KNX. Mer information på www.cye2008.com.

Pressmeddelande
KNX Association cvba • Bessenveldstraat 5 • B-1831 • Brussels-Diegem • Belgium Tel.: +32 (0) 2 775 85 90 • Fax: +32 (0) 2 675 50 28 VAT: BE 0441 460 064 info@knx.org • www.knx.org

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/15Uppgraderad KNX Support i mControlmControl är en programvara för digitala hem, utvecklad av Embedded Automation. Från din Media Center PC, via Internet Explorer eller genom din mobila enhet kan du kontrollera ditt hem genom knapptryckningar. Nu är stödet för KNX uppdaterat med fler funktioner och har stöd för belysning, dimring, jalusier, scener, temperaturregleringar och musikstyrning...http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/mcontrol-se.aspThu, 6 Mar 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

mControl är en programvara för digitala hem, utvecklad av Embedded Automation. Från din Media Center PC, via Internet Explorer eller genom din mobila enhet kan du kontrollera ditt hem genom knapptryckningar. Nu är stödet för KNX uppdaterat med fler funktioner och har stöd för belysning, dimring, jalusier, scener, temperaturregleringar och musikstyrning


Som ett kompletterande tillägg kan du nu även styra KNX(EIB) från mControl. För mer information om mControl klicka vidare.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/16Mini Controller 2.0Nu har Mini Controller uppdaterats med ett nytt utseende och med ännu smartare funktioner. ...http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/Mini_controller.aspFri, 25 Jan 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Nu har Mini Controller uppdaterats med ett nytt utseende och med ännu smartare funktioner.


Mini Controller är ett kompakt och smidigt program för PC som styr och kontrollerar de med de allra vanligaste funktionerna i smarta fastigheter via KNX (EIB). Det är ett program som lätt kan läggas som en åtkomlig genväg på windows-skrivbordet.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/17Handbok för KNX från KNX AssociationHandbok för hem- och fastighetskontroll Denna handbok innehåller en enkel, lättbegriplig teknisk information om KNX och systemets principer. För att erbjuda dig enkel och snabb leverans kan du här beställa handbok enligt nedan....http://www.smartavillor.se/knx/Sidor/KNX-resale_handbok.aspFri, 11 Jan 2008 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Handbok för hem- och fastighetskontroll Denna handbok innehåller en enkel, lättbegriplig teknisk information om KNX och systemets principer. För att erbjuda dig enkel och snabb leverans kan du här beställa handbok enligt nedan.


Här blir man bekant med systemet och dess huvudsakliga användningar. Man blir också informerad om det grundläggande förloppet för teknik, projektering, installation, idrifttagande och utbyggnad. Handboken riktar sig till alla från hantverkare och projektörer till återförsäljare, lärare och användare. Språket är även avpassat för att alla skall kunna få en bra introduktion till KNX. Denna version av handboken finns nu även i svenska och det är denna språkvariant vi erbjuder.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/18KNX Support i mControl mControl är en programvara för digitala hem, utvecklad av Embedded Automation. Från din Media Center PC, via Internet Explorer eller genom din mobila enhet kan du kontrollera ditt hem genom knapptryckningar. ...http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/mcontrol-se.aspTue, 30 Oct 2007 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

mControl är en programvara för digitala hem, utvecklad av Embedded Automation. Från din Media Center PC, via Internet Explorer eller genom din mobila enhet kan du kontrollera ditt hem genom knapptryckningar.


Som ett kompletterande tillägg kan du nu även styra KNX(EIB) från mControl. För mer information om mControl klicka vidare.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/19KNX-utbildningNu startas ytterligare utbildningar inom KNX där du kan utbilda dig för att hålla dig uppdaterad....http://www.smartbuildingcenter.net/knx/TrainingCenterThu, 6 Sep 2007 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Nu startas ytterligare utbildningar inom KNX där du kan utbilda dig för att hålla dig uppdaterad.


Vi erbjuder ett utbud som passar de flesta behov; KNX Baskurs, KNX avancerad, Snabbkurs KNX och Distanskurs KNX.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/20Smarta System ökarSmarta system har växt sig starkare för varje år och de blir ett allt vanligare inslag i våra villor och fastigheter....http://www.smartavillor.se/knxThu, 7 Jun 2007 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Smarta system har växt sig starkare för varje år och de blir ett allt vanligare inslag i våra villor och fastigheter.


Som ett exempel har KNX ökat den totala omsättningen med ca 40-45%. Håll därför utkik efter nya produkter och funktioner som lanseras under året.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/21KNX har blivit en världsstandard - ISO/IEC 14543Kärnan i KNX standarden – ursprungligen en industristandard, som vidare blev en europeisk standard EN 50090– har tagit sig till toppunkten i internationell standardisering, en ISO/IEC standard -- ISO/IEC 14543....http://www.knx.seThu, 19 Oct 2006 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Kärnan i KNX standarden – ursprungligen en industristandard, som vidare blev en europeisk standard EN 50090– har tagit sig till toppunkten i internationell standardisering, en ISO/IEC standard -- ISO/IEC 14543.


Det är nu bekräftat att de mediaoberoende kommunikationslagern i KNX har vunnit röstning för att uppfylla ISO/IEC standard 14543.

Källa: KNX Association

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/22Utbildningar Online - Kursstart: Introduktion KNXNu startar Introduktionsutbildning för KNX. Utbildningen drivs online på KNX.se vilket medför många fördelar:...http://www.knx.se/eib/sidor/Info_Onlineutbildning.aspWed, 7 Jun 2006 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Nu startar Introduktionsutbildning för KNX. Utbildningen drivs online på KNX.se vilket medför många fördelar:
* Enkelt, studera när just du har tid och lust
* Ekonomiskt, låg kursavgift och minimalt arbetsbortfall
* Material, anpassat digitalt material som är lätt att hantera

Missa inte möjligheten, anmäl dig idag, till att hålla dig utbildad och ajour!
Utbildningen är riktad till Elinstallatörer/elektriker, Projektörer och Arkitekter och ger baskunskaper inom KNX.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/23Utbildningar OnlineI Juni startar Introduktionsutbildning för KNX. Utbildningen kommer drivas online på KNX.se vilket medför många fördelar:...http://www.knx.se/eib/sidor/Info_Onlineutbildning.aspTue, 18 Apr 2006 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

I Juni startar Introduktionsutbildning för KNX. Utbildningen kommer drivas online på KNX.se vilket medför många fördelar:


:

* Enkelt, studera när just du har tid och lust
* Ekonomiskt, låg kursavgift och minimalt arbetsbortfall
* Material, anpassat digitalt material som är lätt att hantera

Missa inte möjligheten, föranmäl dig idag!

Utbildningen är riktad till Installatörer/elektriker, Projektörer och Arkitekter och ger baskunskaper inom KNX.

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/24Värmestyrning sparar energiGenom att styra värmesystemet i fastigheten eller villan kan du spara energi och pengar. Samtidigt får du en ökad komfort och nyttigare inomhusmiljö. Ett byte av befintliga elektroniska termostater till ett nytt smart styrsystem medför att uppvärmningskostnaderna kan minskas med upp till 10 %, vinsten blir ännu större vid ersättning av bimetall-termostater....http://www.knx.se/eib/Sidor/Varmestyrning.aspTue, 18 Apr 2006 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Genom att styra värmesystemet i fastigheten eller villan kan du spara energi och pengar. Samtidigt får du en ökad komfort och nyttigare inomhusmiljö. Ett byte av befintliga elektroniska termostater till ett nytt smart styrsystem medför att uppvärmningskostnaderna kan minskas med upp till 10 %, vinsten blir ännu större vid ersättning av bimetall-termostater.


Energi kan t.ex. sparas genom:

* Nattsänkning
* Ställa fastigheten i viloläge när man inte är hemma
* Anpassa uppvärmningen efter familjens dagsrytm eller ett arbetsschema

]]>
http://www.smartavillor.se/knx/25Skillnader KNX - 'vanlig' installationDet finns många skillnader och fördelar med KNX gentemot en 'vanlig' installation....http://www.knx.se/eib/Sidor/Skillnader_EIB-vanlig.aspThu, 13 Apr 2006 10:00:00 +0100KNX - Senaste nytt News

Det finns många skillnader och fördelar med KNX gentemot en 'vanlig' installation.


* Smidig uppbyggnad ger enklare och billigare installation
* Ändra och lägg till funktioner enkelt i efterhand
* Medför energibesparing och minskad driftskostnad
* Matcha designade tryckknappar mm efter inredningen

]]>